Update projecten SOC zomer 2022

Hugonieuws

Bouw tweede oefenbos gestart

De plannen lagen er al vier jaar, maar het SOC kon afgelopen zomer eindelijk beginnen met de aanleg van het tweede omheinde oefenbos in Jerora. Op dit moment maakt het SOC nog gebruik van een omheind bos van ca. 2 hectare.

Het huidige is om meerdere reden te klein. Om te beginnen is het niet veilig om alle orang-oetans tegelijkertijd in het oefenbos te laten. De leeftijdsverschillen tussen de orang-oetans zijn te groot en sommige orang-oetans kunnen niet goed omgaan met andere. Tweede reden is dat het huidige bos te klein is om alle orang-oetans te kunnen verdragen. Orang-oetans beschadigen door te foerageren, nesten te bouwen of gewoon te spelen heel veel bomen, waardoor er slechts een beperkt aantal orang-oetans tegelijkertijd in het oefenbos kan, omdat het bos zich anders niet kan herstellen.

Gevolg is dat afwisselend de helft van de orang-oetans in het nachtverblijf moet blijven terwijl de andere helft in het oefenbos kan werken aan hun vaardigheden om in hun natuurlijke leefgebied te overleven. Dat betekent dat de orang-oetans minder snel rehabiliteren dan we graag zouden willen.

Het tweede oefenbos zal pal naast het bestaande oefenbos aan komen te liggen en wordt ongeveer net zo groot. In juni is het SOC-team gestart om de omtrek van het oefenbos te kappen zodat daar een hoog hekwerk van houten palen en schrikdraad kan worden aangelegd.

Als het tweede oefenbos klaar is, is het mogelijk om alle dieren tegelijkertijd te laten werken aan hun vaardigheden om in het wild te overleven. Daarmee kunnen ze sneller worden vrijgelaten.

Het nieuwe oefenbos ligt tussen de twee kale stroken in het midden. Het grijzige landschap bovenaan de foto is een goudmijn | Foto: SOC

Het nieuwe oefenbos ligt tussen de twee kale stroken in het midden. Het grijzige landschap bovenaan de foto is een goudmijn | Foto: SOC

Studenten bezoeken SOC

Op 13 mei ontving het SOC een groep Bosbouw-studenten van de Universteit van Tanjungpura in Pontianak. De studenten nemen deel aan een programma waarin zij gedurende een aantal maanden veldwerk moeten doen in nationaal park Bukit Baka Bukit Raya. Dit park ligt dicht bij het nationaal park Betung Kerihun waar het SOC orang-oetans vrijlaat. Als onderdeel van dit programma liepen ze twee dagen mee bij het SOC.

De eerste dag maakten ze in de ochtend kennis met de verschillende activiteiten die het SOC uitvoert: evacuaties van orang-oetans, rehabilitatie, vrijlatingen, en – ook een belangrijke activiteit – empowerment van de lokale gemeenschap. ‘s Middags kregen ze informatie over medische rehabilitatie van orang-oetans met een lichamelijke beperking, over de behandeling van zieke orang-oetans en over zoönoses die vaak voorkomen bij huisdieren zoals honden en katten.

De volgende dag kregen de studenten een rondleiding langs alle faciliteiten van het oefenbos: de kliniek, het veldstation, het oefenbos zelf en tot slot de biologische tuin. In de tuin gaven de tuinders van Jerora uitleg over de productie en het gebruik van compost als bodemverbeteraar en over het beheer van de biologische tuin.

De studenten in de biologische tuin in Jerora | Foto: SOC

De studenten in de biologische tuin in Jerora | Foto: SOC

Workshop vermijden mens-dierconflicten

Op 13 april heeft het medische team van het SOC bij de coöperatieve bank Keling Kumang in Sintang een workshop gegeven over het voorkomen van mens-dierconflicten. De workshop was onderdeel van een evenement dat werd georganiseerd door Planet Indonesia, een Indonesische NGO.

De bijeenkomst was bedoeld voor partnerorganisaties van Planet Indonesia die zich bezighouden met smart patrolling: een methode om door middel van systematische monitoring en evaluatie effectiever toezicht te houden om beschermde natuurgebieden. Het aandeel van het SOC tijdens deze bijeenkomst bestond uit het geven voorlichting over het omgaan met wilde dieren, orang-oetans in het bijzonder. Er waren ongeveer 40 deelnemers, waaronder niet alleen mensen van Planet Indonesia en het SOC, maar ook boswachters uit Melawi en Sedakau en vertegenwoordigers van dorpen waar Planet Indonesia mee samenwerkt.

Door het verdwijnen van hun leefgebied komen orang-oetans regelmatig uit het bos in plantages of in de buurt van dorpen naar eten te zoeken. Confrontaties met plantagewerkers of dorpelingen lopen vaak verkeerd af doordat mensen vaak in paniek een orang-oetan doden. Tijdens de workshop legde medewerkers van het SOC uit hoe mensen moeten handelen met een orang-oetan in de buurt, zodat gewelddadige conflicten worden vermeden.

SOC geeft een workshop | Foto: SOC

SOC geeft een workshop | Foto: SOC

Bezoek van kleuterschool The Golden Bee

Een van de pijlers van het SOC is het geven van voorlichting over goed natuurbeheer. Het SOC werkt daarbij niet alleen samen met universiteiten en middelbare scholen. Om kinderen al op jonge leeftijd bij natuurbescherming te betrekken nodigt het SOC ook kleuterscholen uit.

Op 13 juni was de kleuterschool The Golden Bee op bezoek bij het SOC. 40 kinderen en 8 leraren en ouders namen deel aan een les over orang-oetans. Tijdens de les leerden de kinderen onder andere over de vijf soorten mensapen en hoe je de orang-oetan kan herkennen, over het leefgebied van de orang-oetan en waar je ze kan vinden, en over wat orang-oetans eten.Nadat de kinderen een kleurplaat hadden ingekleurd, kregen ze een rondleiding door het opvangcentrum in Sintang waar nu nog enkele orang-oetans zitten die binnenkort naar Jerora worden overgeplaatst.

Kinderen van The Golden Bee op bezoek bij het SOC | Foto: SOC

Kinderen van The Golden Bee op bezoek bij het SOC | Foto: SOC

Pabostudenten geven les in dorpen rond vrijlatingsgebied

Om het onderwijs in de regio Sintang te verduurzamen heeft het SOC een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de lerarenopleiding in Sintang. De samenwerking omvat drie werkvelden: het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot natuurbescherming; maatschappelijk werk, en stages.

Een van de activiteiten binnen de samenwerking is het faciliteren van studenten om op vrijwillige basis les te geven in verschillende dorpen rond het vrijlatingsgebied in nationaal park Betung Kerihun. Deze activiteit sluit aan op de studiebeurzen die het SOC sinds 2020 verstrekt aan kinderen in deze dorpen.

De dorpen rond het vrijlatingsgebied liggen erg afgelegen. Er zijn weinig scholen en het is moeilijk om goede leraren te vinden die in dit gebied willen lesgeven. Voor hoger voortgezet onderwijs zijn kinderen aangewezen op scholen in de grote stad: enkele uren varen van hun dorp. Goed onderwijs is uiteraard belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor het behoud van het regenwoud. Kinderen die goed onderwijs krijgen zijn in staat om te kiezen voor duurzame landbouwmethoden of andere bronnen van inkomsten die het regenwoud niet beschadigen.

Een van de dorpen waar helemaal geen onderwijs wordt gegeven is Nanga Hovat, een dorp waar ook verschillende medewerkers van het veldstation in het vrijlatingsgebied vandaan komen. In het kader van de samenwerking tussen het SOC en de lerarenopleiding zullen in dit dorp verschillende studenten les gaan geven.