Onze visie

De orang-oetan is onze gids door de regenwouden van Borneo en Sumatra. Hij laat ons de rijkdom van deze bossen zien. Als één van onze nauwste verwanten leert hij ons wat het regenwoud te bieden heeft.

Waarom is dat nodig?

De orang-oetan wordt ernstig met uitsterven bedreigd. Door grootschalige ontbossing verliest de orang-oetan zijn leefgebied en is hij kwetsbaar voor stropers. Elk jaar zijn er duizenden orang-oetans minder in het wild.

Als we niets doen, is de wilde orang-oetan deze eeuw uitgestorven. Daarmee verliezen we niet alleen een unieke, nauw aan de mens verwante diersoort, maar ook een noodzakelijke schakel in de ecologie van het regenwoud.

LEES MEER
Onze missie

Orangutan Rescue beschermt de orang-oetan en zijn leefgebied door het ondersteunen van opvang- en rehabilitiecentra op Borneo en Sumatra.

ONS BELEIDSPLAN
Image
Onze partners

Om onze missie te verwezenlijken, werkt Orangutan Rescue samen met partners op Sumatra en Borneo.

Op Borneo ondersteunen wij onder andere het Sintang Orangutan Center in West-Kalimantan. Op Sumatra ondersteunen wij het Sumatran Orangutan Conservation Porgramme.

MEER OVER ONZE PARTNERS
Image
Image
Wie zijn wij?

Het bestuur van Orangutan Rescue wordt gevormd door:

Henk Kaskens - voorzitter
Corné Seijner - penningmeester
Hugo Wortel - secretaris

De adoptie- en donateursadministratie wordt bijgehouden door Margriet Seijner.

Geen van allen ontvangt een beloning voor zijn of haar werkzaamheden.

Verantwoording

Orangutan Rescue ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven.

Wij streven ernaar de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk te houden. Hierdoor slagen wij erin om 95% van onze inkomsten rechtstreeks over te maken naar de projecten die wij steunen. Hoe wij dat doen zie je in onze jaarrekening.

Jaarrekening 2021
Image

Verdeling van de inkomsten uit fondsenwerving in 2019. | Bron: Jaarrekening 2019