NL | EN | DE

Victoria

Leeftijd: 5 jaar
Binnengebracht: 04 - 2016
Gevonden in: Sebindang, Badau
Sebindang, Badau

Achtergrond

Victoria was pas 9 maanden oud toen in het Sintang Orangutan Center arriveerde. Ze werd gevonden door wegwerkers die een weg door een bos aanlegden. We horen dit verhaal vaak: dat mensen zomaar een orang-oetanbaby in het bos vinden. Erg waarschijnlijk is dat niet, want een moederorang-oetan laat haar kinderen nooit alleen. Het is waarschijnlijker dat de mannen de moeder hebben gedood en de baby hebben meegenomen om als huisdier te houden om te verkopen.

Eigenschappen

Victoria is kampioen Nestbouwen onder de baby's. Ze kan met bladeren prachtige nestconstructies maken in de hoogste mand in haar verblijf en er lekker op slapen. Hoewel ze in een verblijf met andere baby's zit, is Victoria liever alleen. Meestal zie je Victoria ergens hoog on het verblijf heen en weer klimmen.

Voortgang

Victoria ontwikkelt zich erg goed. Ze kan niet alleen goed klimmen en nesten bouwen, ze heeft ook een groot probleemoplossend vermogen. De verzorgers bieden de orang-oetans dagelijks verrijkingsmateriaal aan. Vaak is dit voedsel dat op een bepaalde manier is verstopt of verpakt, waardoor de orang-oetans worden uitgedaagd om op een creatieve manier het voedsel te bemachtigen. Victoria wordt hier steeds beter in.

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Laat geen bladeren achter!

Het verpakken van fruit in een bal van gras en bladeren is ook een vorm van verrijking voor de orang-oetans. Meestal laten de orang-oetans, nadat ze het voedsel te pakken hebben, het gras en de bladeren op grond liggen en spelen er soms nog mee.

Lees meer

Knappe Victoria, stoute Victoria

Victoria is een actieve baby. Haar klimvaardigheid is goed ontwikkeld omdat zij sinds haar komst in het SOC het liefst bovenin haar verblijf verblijft en slechts af en toe naar beneden komt.

Lees meer

Jaloers?

Tijdens het uitdelen van de melk door de verzorgers zat Jack naast een verzorger zijn melk te drinken. De verzorger aaide hem zacht over zijn hoofd. Toen Victoria dat zag, ging ze naar dezelfde verzorger toe, pakte zijn hand en legde die op haar hoofd. Ze wilde ook lekker over haar hoofdje geaaid worden.

Lees meer