NL | EN | DE
 • De oerbossen op Borneo - het leefgebied van de orang-oetans - worden op grote schaal gekapt voor de aanleg van palmolieplantages.
 • Orang-oetans die door het verdwijnen uit de bomen komen, worden vaak gedood, verkocht, of meegenomen als huisdier.
 • Het Sintang Orangutan Center vangt orang-oetans op die door de bospolitie bij mensen zijn weggehaald.
 • In het Sintang Orangutan Center worden de orang-oetans verzorgd en voorbereid op een leven in het wild.

stap 1

Sintang Orangutan Center

Het Sintang Orangutan Center vangt orang-oetans op die illegaal als huisdier of handelswaar werden gehouden.

map-borneo-sintang

Achtergrond

Op Borneo worden de oerbossen op grote schaal gekapt om plaats te maken voor oliepalmplantages of om het hout zelf. De orang-oetans die in deze bossen leven worden daarbij uit hun leefgebied verdreven en komen in aanraking met mensen. Veel orang-oetans worden bij zulke confrontaties gedood, maar jonge dieren worden vaak meegenomen en verkocht of onder erbarmelijke omstandigheden als huisdier gehouden. De BKSDA – de Indonesische overheidsorganisatie voor natuurbehoud – spoort de jonge orang-oetans op en haalt ze weg.

Doel

In het Sintang Orangutan Center worden orang-oetans opgevangen die door de bospolitie bij mensen zijn weggehaald. Deze dieren zijn vaak verzwakt, getraumatiseerd, ondervoed en ziek. Om met succes te worden vrijgelaten in het wild, is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk terug kunnen naar hun natuurlijke omgeving. In het Sintang Orangutan Center krijgen de dieren medische verzorging en wordt hun natuurlijk gedrag gestimuleerd. Zodra ze zijn aangesterkt gaan ze naar oefenbos Tembak Lestari. Daar leren ze de noodzakelijke vaardigheden om in het wild te overleven.

Aanpak

Na aankomst worden de orang-oetans eerst medisch onderzocht. Vervolgens gaan ze vier weken in quarantaine. Tijdens die periode leren ze ook orang-oetanvoedsel te eten, omdat ze in gevangenschap vaak verkeerd voedsel hebben gekregen. Na hun quarantaine worden ze bij andere orang-oetans geplaatst, zodat ze hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ze krijgen dan ook verrijkingsmateriaal aangeboden om hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Ook krijgen ze bladertakken aangeboden. Daarmee moeten ze leren om een nest te bouwen.

Zijn de dieren voldoende aangesterkt, dan gaan ze naar oefenbos Tembak Lestari, waar zij in hun natuurlijke omgeving verder worden voorbereid op hun uitzetting in het wild.

plattegrond SOC
 1. Quarantaineverblijven
 2. Kliniek
 3. Babyverblijf
 4. Socialisatieverblijven
 5. Speelbos
 6. Transportkooi
 7. Kantoor

Hasudungan Pakpahan

programmadirecteur

Dr. Vicktor

dierenarts

Adang

hoofdverzorger