NL | EN | DE
 • Oefenbos Tembak Lestari is 58 ha maagdelijk regenwoud in het binnenland van West-Kalimantan.
 • In Tembak Lestari leren de orang-oetans uit het Sintang Orangutan Center hoe zij in het wild kunnen overleven.
 • De inwoners van het dorp Tembak, die het bos ter beschikking stellen, zijn nauw bij het project betrokken.
visual-location-adaptation

stap 2

Rehabilitatie

In de oefenbossen bij Tembak en Jerora leren de orang-oetans te overleven in het wild.

Doel

Het streven is om alle orang-oetans die door het Sintang Orangutan Center (SOC) zijn opgevangen weer uit te zetten in het wild. Omdat veel orang-oetans al heel jong bij hun moeder en uit hun natuurlijke leefomgeving zijn weggehaald, weten ze niet hoe zij zich in het wild moeten redden. Ze zullen bijvoorbeeld elke avond een nest moeten bouwen en ze moeten weten wat ze kunnen eten en wat niet.

In het SOC worden de orang-oetans hier al zo goed mogelijk op voorbereid, maar ze zullen hun vaardigheden ook in de praktijk moeten leren. Dat gebeurt in de oefenbossen Tembak Lestari en Jerora.

Aanpak

In het oefenbos kan elke orang-oetan in zijn eigen tempo weer wennen aan zijn natuurlijke leefomgeving. Er zijn verschillende voorzieningen die de orang-oetans daarbij helpen.

Voor de orang-oetans die nog niet zo goed nesten kunnen bouwen of die het gewoon nog niet prettig vinden om 's nachts alleen in het bos te zijn, zijn er bijvoorbeeld nachtverblijven. En voor de orang-oetans die nog moeite hebben met klimmen, zijn er tussen de bomen touwen gespannen.

Verder is er voor elke orang-oetan individuele begeleiding bij het ontwikkelen van zijn vaardigheden. Op deze manier wordt met geduld en aandacht iedere orang-oetan voorbereid op een leven in het wild.

Oefenbos Tembak Lestari

Achtergrond

Tembak Lestari is een stuk maagdelijk bos van 58 hectare ten noordoosten van het Saranbos. Het Sintang Orangutan Center mag van de inwoners van het naastgelegen dorp Tembak dit bos gebruiken als oefenbos voor de orang-oetans uit het opvangcentrum.
  • 1. De veldkliniek

   In de kliniek kunnen de orang-oetans worden behandeld als ze gewond raken of ziek worden. Orang-oetans die nog geen nest kunnen bouwen of het gewoon nog niet prettig vinden om in het bos te slapen, kunnen in de nachtverblijven overnachten.
  • 2. Nachtverblijven

   Orang-oetans die nog geen nest kunnen bouwen of het gewoon nog niet prettig vinden om in het bos te slapen, kunnen in de nachtverblijven overnachten.
  • 3. Babyverblijf

   De jongste orang-oetans (tot ca. 4 jaar) zitten samen in één verblijf. Deze kleintjes kunnen nog niet zelfstandig het oefenbos in. Elke dag worden zij door de verzorgers opgehaald en meegenomen het bos in.
  • 4. Voedselbereiding

   In dit gebouwtje achter de kliniek wordt groenten, fruit, noten en ander voedsel klaargemaakt. Nog niet alle orang-oetans kunnen namelijk al zelfstandig voldoende voedsel vinden.
  • 5. Tunnels

   De nachtverblijven zijn met (bovengrondse) tunnels met het omheinde deel van het oefenbos verbonden. Zo kunnen de orang-oetans veilig en zelfstandig het bos in.
  • 6. Toegangshuisje

   Vóór de ingang van de faciliteiten van het oefenbos, staat een eenvoudig toegangshuisje.
  • 7. Het oefenbos

   Dit is het oefenbos waar de orang-oetans leren hoe zij in het wild moeten overleven. Ze leren er onder andere klimmen, nesten bouwen en voedsel zoeken. Op verschillende plekken zijn delen van het bos omheind zodat de onervaren orang-oetans niet te ver afdwalen.
  • 8. Omheining

   Een groot deel van het oefenbos is omheind. De onervaren orang-oetans kunnen zo niet te ver afdwalen. Bovendien houdt de omheining ook de mensen op afstand. Het is namelijk belangrijk dat de orang-oetans niet te veel aan de aanwezigheid van mensen wennen.
  • 9. Pad naar het dorp

   Het oefenbos ligt op een heuvel boven de rubbertuinen van het dorp. De kliniek en de verblijven zijn te bereiken via een lang, smal pad.
  • 1. Oefenbos Tembak Lestari

   Het oefenbos Tembak Lestari is een stuk oerwoud van 58 ha. In dit bos leren de orang-oetans uit het Sintang Orangutan Center hoe zij in het wild moeten overleven. Ze leren er klimmen, nesten bouwen en voedsel zoeken. Op verschillende plekken zijn delen van het bos omheind zodat de onervaren orang-oetans niet te ver afdwalen.
  • 2. Veldkliniek en nachtverblijven

   Aan de rand van het oefenbos liggen een veldkliniek en nachtverblijven. In de kliniek kunnen de orang-oetans worden behandeld als ze gewond raken of ziek worden. Orang-oetans die nog geen nest kunnen bouwen of het gewoon nog niet prettig vinden om in het bos te slapen, kunnen in de nachtverblijven overnachten.
  • 3. Het dorp

   Tembak Lestari hoort bij het dorp Tembak. De inwoners van Tembak hebben het bos aan het Sintang Orangutan Center ter beschikking gesteld om het als oefenbos voor de orangoetans uit het opvangcentrum te gebruiken. Het dorp is nauw betrokken bij de activiteiten in het oefenbos. Ze bouwen mee aan de faciliteiten, zij leveren het voedsel voor de orang-oetans en een aantal inwoners uit Tembak werkt als verzorger. Hun betrokkenheid bij het project is voor de inwoners één van de manieren om hun bossen te beschermen.
  • 4. Rubbertuinen

   Rondom het dorp en het oefenbos liggen tuinen met rubberbomen. Het tappen van rubber is voor veel mensen in Tembak een belangrijke bron van inkomsten. Dankzij de rubber en de verschillende producten die het bos hen biedt, zijn zij in grote mate zelfvoorzienend.
  • 5. Oliepalmplantages

   Ten noordwesten van Tembak liggen tientallen kilometers grote oliepalmplantages. De aanleg van deze plantages zijn de belangrijkste oorzaak van de grootschalige ontbossing die op Borneo plaatsvindt. Hoewel de oliepalmplantages al dicht zijn genaderd, zijn de inwoners van Tembak en andere dorpen in de omgeving niet van plan om de bossen waar zij in de handen van de palmoliebedrijven te laten vallen.

Oefenbos Jerora

Achtergrond

Vlakbij Sintang, waar het opvangcentrum is, ligt het dorp Jerora. Rondom Jerora liggen uitgestrekte palmolieplantages, maar tegen het dorp ligt nog een oud stuk regenwoud. Voor de lokale bevolking een bijzondere plek, want hier liggen hun voorouders begraven.

De inwoners van Jerora hebben het Sintang Orangutan Center (SOC) toestemming gegeven om het bos in te richten als oefenbos voor de orang-oetans die door het SOC zijn opgevangen. Dat is niet alleen gunstig voor het SOC, maar ook voor de lokale bevolking: door de aanwezigheid van het oefenbos, loopt dit bijzondere stuk regenwoud minder kans om gekapt te worden.

Status

In 2017 is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de omheining die rond het nieuwe oefenbos moet komen. Het hek met schrikdraad is bedoeld om de orang-oetans in het bos te houden, maar ook om mensen weg te houden van de orang-oetans.

Langs de gehele omtrek van het oefenbos is een brede strook vrijgemaakt voor de aanleg van de omheining. Deze strook is zo breed dat orang-oetans niet over het hek heen van boom tot boom kunnen slingeren.

Daarnaast is een begin gemaakt met de aanleg van een toegangsweg. Zodra deze weg klaar is, kan de betonnen fundering voor de omheining worden gestort. De weg is inmiddels vrijgemaakt, maar moet nog worden verstevigd, omdat de bodem uit veen bestaat.

Planning voor 2018

De omheining en de weg zullen in de loop van 2018 worden afgemaakt. Verder worden komend jaar nog een veldkliniek gebouwd en verschillende (nacht)verblijven voor zowel de baby's als de oudere dieren.