NL | EN | DE

Joy

Leeftijd: 13 jaar
Binnengebracht: 05 - 2013
Gevonden in: Sekadau
Sekadau

Achtergrond

Joy heeft nagenoeg haar hele leven bij een gezin in Sekadau geleefd. Ze kon zich vrij rond het huis begeven, maar ging 's avonds aan een ketting. Voor het gezin waar ze woonde was ze bijna familie. De moeder en dochter van het gezin waren erg van streek toen Joy door de bospolitie werd meegenomen. Waarschijnlijk hebben ze erg hun best gedaan om Joy goed te verzorgen. Toch was ze sterk ondervoed, omdat ze alleen maar zoetigheid te eten en te drinken kreeg.

Eigenschappen

Joy heeft een zachtaardig karakter, maar blijft wel graag wat op de achtergrond. Voor haar leeftijd is ze verreweg de beste klimmer van de groep, en waarschijnlijk ook de slimste. Wanneer ze naar het oefenbos gaan, wil Joy meestal aan de hand van de keeper lopend het bos in, in tegenstelling tot veel van de andere orang-oetans die het oerwoud in worden gedragen.

Voortgang

In het begin was Joy erg bang, zowel voor andere orang-oetans als voor mensen. Ook was ze vaak ziek. Maar na een lange periode van gewenning heeft Joy zich fantastisch aangepast. Ze was dan ook al snel klaar voor het oefenbos. Op dit moment ligt de focus van haar rehabilitatie met name op het maken van goede nesten in echte bomen.

Opvang

Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

(huidige locatie)
Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.