NL | EN | DE

Victoria

Leeftijd: 6 jaar
Binnengebracht: 04 - 2016
Gevonden in: Sebindang, Badau
Sebindang, Badau

Achtergrond

Victoria was pas 9 maanden oud toen in het Sintang Orangutan Center arriveerde. Ze werd gevonden door wegwerkers die een weg door een bos aanlegden. We horen dit verhaal vaak: dat mensen zomaar een orang-oetanbaby in het bos vinden. Erg waarschijnlijk is dat niet, want een moederorang-oetan laat haar kinderen nooit alleen. Het is waarschijnlijker dat de mannen de moeder hebben gedood en de baby hebben meegenomen om als huisdier te houden om te verkopen.

Eigenschappen

Victoria is kampioen Nestbouwen onder de baby's. Ze kan met bladeren prachtige nestconstructies maken in de hoogste mand in haar verblijf en er lekker op slapen. Hoewel ze in een verblijf met andere baby's zit, is Victoria liever alleen. Meestal zie je Victoria ergens hoog on het verblijf heen en weer klimmen.

Voortgang

Victoria ontwikkelt zich erg goed. Ze kan niet alleen goed klimmen en nesten bouwen, ze heeft ook een groot probleemoplossend vermogen. De verzorgers bieden de orang-oetans dagelijks verrijkingsmateriaal aan. Vaak is dit voedsel dat op een bepaalde manier is verstopt of verpakt, waardoor de orang-oetans worden uitgedaagd om op een creatieve manier het voedsel te bemachtigen. Victoria wordt hier steeds beter in.

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Fast food

Victoria is een slimme meid. In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat ze actief naar eten zoekt door onder andere met haar handen mierennesten op te graven. Maar Victoria heeft soms helemaal geen zin om haar eigen eten bij elkaar te zoeken. Dan pakt ze liever het eten van andere orang-oetans af. Op een dag had Felix een mierennest vol met lekkere mieren. Terwijl jij heerlijk alle mieren een voor een zat op te snoepen, trok Victoria het mierennest uit zijn handen en rende ermee weg om op een afstandje zelf de mieren uit het nest te peuteren.

Lees meer

Gereedschap

Intelligent als orang-oetans zijn, gebruiken ze vaak hulpmiddelen om hun eten te vinden. Als ze bijvoorbeeld zoeken naar mieren of termieten gebruiken vaak takjes om in een nest in de grond te prikken. Ze kunnen daarna zo de mieren van het takje aflikken. Victoria is drukdoende om haar vaardigheden daarin te ontwikkelen. Ze zoekt al naar naar mieren door de grond met haar blote handen om te woelen. Waarschijnlijk zal ze snel doorhebben dat ze daarbij goed een takje kan gebruiken.

Lees meer

Victoria’s mijlpaal

Dit jaar is een fantastich jaar voor Victoria. Ze heeft veel geleerd tijdens haar rehabilitatie in het SOC. Ondanks, of misschien wel dankzij, dat zij een stout meisje is, is Victoria erg actief en slimmer dan andere orang-oetans van haar leeftijd. Ze kan al eenvoudige nesten maken en is ook, net als Mona, handig in het vinden van het voedsel in de vaak ingewikkeld verpakte pakketjes die zij ter verrijking krijgt. De andere orang-oetans kijken naar haar hoe zij het doet en doen haar vervolgens na. Een aantal maanden geleden is het Jerora oefenbos officieel gestart. Victoria is een van de gelukkige orang-oetans uit het SOC die hiernaar zijn overgebracht. Zij volgt nu haar eerste echte lessen in het bos sinds zij is gered door het SOC. Een grote kans om haar overlevingsvaardigheden voor in het bos te ontwikkelen. Toen zij voor het eerst door de deur van de tunnel naar het oefenbos ging, was ze meteen enthousiast en ging hoog in de bomen op zoek naar fruit en probeerde verschillend voedsel uit. Ook al kan ze in een nachtverblijf met bladeren al een redelijk nest maken, toch moet ze nog veel leren over het maken van nesten hoog in de bomen. Welke bomen hebben geen mieren? Welke takken en bladeren kunnen het best gebruikt worden? Tijdens haar eerste maand in het maagdelijke bos sliep ze hoog in de bomen maar maakte geen nest. Ze settelde zich tussen de takken vlakbij de stam van een boom. Hopelijk zal ze spoedig proberen om degelijke nesten te maken hoog in de bomen. Victoria wordt iedere dag, net als de anderen, gemonitord om te beoordelen of ze vooruitgang boekt.

Lees meer

Laat geen bladeren achter!

Het verpakken van fruit in een bal van gras en bladeren is ook een vorm van verrijking voor de orang-oetans. Meestal laten de orang-oetans, nadat ze het voedsel te pakken hebben, het gras en de bladeren op grond liggen en spelen er soms nog mee.

Lees meer

Knappe Victoria, stoute Victoria

Victoria is een actieve baby. Haar klimvaardigheid is goed ontwikkeld omdat zij sinds haar komst in het SOC het liefst bovenin haar verblijf verblijft en slechts af en toe naar beneden komt.

Lees meer

Jaloers?

Tijdens het uitdelen van de melk door de verzorgers zat Jack naast een verzorger zijn melk te drinken. De verzorger aaide hem zacht over zijn hoofd. Toen Victoria dat zag, ging ze naar dezelfde verzorger toe, pakte zijn hand en legde die op haar hoofd. Ze wilde ook lekker over haar hoofdje geaaid worden.

Lees meer