NL | EN | DE

Schenk met belastingvoordeel

Een periodieke schenking is een schenking met een looptijd van vijf jaar of langer. Gedurende de looptijd schenk je elk jaar een vast bedrag. Met een periodieke schenking is je bijdrage  geheel aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Een periodieke schenking is daarom niet alleen goed voor Orangutan Rescue, maar ook aantrekkelijk voor jezelf!

Sinds januari 2014 is het mogelijk om ook zonder notariële akte een aftrekbare periodieke schenking te doen. Het enige dat nodig is, is een schenkingsovereenkomst tussen jezelf en Orangutan Rescue.

Dat werkt als volgt:

  1. download hieronder de schenkingsovereenkomst
  2. vul de overeenkomst in en stuur hem naar Orangutan Rescue
  3. als Orangutan Rescue haar deel van de overeenkomst heeft ingevuld, krijgt je het origineel weer teruggestuurd en is de overeenkomst van kracht

Overeenkomst periodiek schenken