NL | EN | DE
  • Penai

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Minder stress

Al sinds Penai door het SOC is opgevangen, heeft zij de gewoonte om haar tanden of lippen langs het hekwerk of een touw te wrijven. Orang-oetans die gevangen hebben gezeten, ontwikkelen vaker dit soort abnormaal, repeterend gedrag. De neiging wordt sterker als ze gestresst of verveeld zijn. Gelukkig neemt dit gedrag bij Penai steeds meer af: een teken dat zij in het SOC beter op zijn gemak is.

Lees meer

Aantrekkelijk meisje

Toen de bospolitie Penai meenam van een restaurant in NangaPinoh, was ze uitgehongerd en erg ziek. Haar dood leek nabij. Inmiddels is ze dankzij de fantastische behandeling van dokter Sri weer helemaal gezond en zelden ziek. Als Penai zich verveelt, wrijft ze haar tanden tegen het hek van het verblijf, wat een akelig geluid geeft. Is ze blij, dan zucht ze. Vooral wanneer ze een massage krijgt. Penai is populair bij de jongens. Matuari en Mungki zien haar wel zitten. Mungki probeert haar af en toe te knuffelen maar dat slaat Penai vriendelijk af. In Matuari daarentegen is zij wel erg geïnteresseerd. Helaas is een romance voor Matuari en Penai niet weggelegd omdat Penai inmiddels vruchtbaar is en het de bedoeling is dat ze haar kinderen in het wild kan opvoeden. Al heeft het zijn voordelen als orang-oetans zwanger zijn tijdens het rehabilitatieproces -dan kan de staf helpen bij het ouderschap- voor een baby orang-oetan is het uiteindelijk beter om nooit in gevangenschap te hebben geleefd, ook al gaat het om een opvangcentrum.

Lees meer

Gevoelig meisje

Penai kwam in mei 2012 naar het SOC en was toen bijna acht jaar oud. In het begin zat ze vaak samen met Mamat in een socialisatieverblijf. Ze kon ook erg goed opschieten met Beno. Dat is voor Penai niet vanzelfsprekend, want ze is een gevoelig meisje dat vaak gestresst raakt van of bang is voor andere orang-oetans. Ze kon daarom niet bij veel van de andere jongens en meiden zoals Matuari en Juvi gezet worden, omdat zij veel te druk en te bazig zijn. Penai heeft daarom lang alleen gezeten. Nu zit ze bij Tanjung, en dat gaat goed. Ze speelt nu wel minder met de bladertakken, omdat Tanjung er een handje van heeft om elke aanzet tot een nest weer uit elkaar te trekken. Dat is jammer, want toen Penai nog alleen zat kon ze wel nesten bouwen. Penai is wel steeds beter geworden in het doorzien van het verrijkingsmateriaal. Aanvankelijk gaf ze het op als ze het voedsel niet snel genoeg uit het verrijkingsmateriaal kon krijgen. Nu is ze veel handiger gen bestudeert ze gronding alle verrijkingsmaterialen die ze in handen krijgt. Ook krijgt ze nu kokosnoten open; iets dat haar eerst ook niet lukte. Penai zit meestal bovenin het verblijf. Ook bij het buiten spelen zit ze de meeste tijd hoog in de bomen. Als ze de aandacht van de verzorgers wil trekken, als er voedsel wordt uitgedeeld bijvoorbeeld, klapt ze in haar handen. Afgelopen jaar is Penai begonnen met menstrueren. Matuari wil sindsdien graag met haar paren, maar dat ziet Penai niet zitten: ze mag Matuari niet erg.

Lees meer

Chick

Penai is een lief, gevoelig meisje. Al lijkt het er op dat ze al bijna geen klein meisje meer is, maar een echte chick begint te worden. Penai heeft deze maand namelijk haar eerste menstruatie gehad.

Lees meer

Arme Penai…

Een poosje geleden hebben de verzorgers geprobeerd om Juvi bij Penai en Tanjung in het verblijf te plaatsen, maar dat ging niet erg goed. Penai werd bijzonder onrustig van Juvi die hem de hele tijd zat te pesten. Daarom werd besloten om Penai bij Jamilah te zetten. Jamilah zat immers na haar operatie toch maar alleen en Penai is niet zo’n wildebras. Jamilah zat echter helemaal niet op Penai te wachten en dat liet ze nogal hardhandig merken. Nu zit Penai dus weer gewoon bij Tanjung. Dat is trouwens ook niet alles, want net als Penai een fijn nest heeft gemaakt, komt Tanjung het weer uit elkaar halen.

Lees meer

Klap ‘ns in je handjes

Penai weet goed wat zij met de bladertakken die de orang-oetans ’s middags krijgen aangeboden moet doen: de jonge blaadjes en scheuten eet ze op en van de rest bouwt ze een nest. ’s Ochtends blijft Penai vaak lang op haar nest zitten. Penai is vrij rustig. Ze valt de verzorgers nooit lastig als ze het verblijf komen schoonmaken en ze heeft ook nooit ruzie met Tanjung. De laatste tijd heeft ze de gewoonte om in d’r handen te klappen als het voedsel haar niet wordt aangereikt.

Lees meer

Goed instinct

Penai heeft een goed ontwikkeld instinct. Van de bladertakken die de orang-oetans krijgen bouwt zij snel een slaapnest en zij heeft ook snel in de gaten hoe zij het voedsel dat verstopt zit in verrijkingsmateriaal tevoorschijn moet halen. Behalve van groente en fruit, houdt Penai ook van bladeren.

Lees meer

Goed instinct

Het natuurlijk gedrag van Penai is bijzonder goed ontwikkeld. Zodra ze van de verzorgers bladertakken krijgt, bouwt ze er onmiddellijk een nest van. Ze zit dan ook nauwelijks beneden op de grond en brengt de meeste tijd door in haar nest bovenin het verblijf. Ze heeft ook een prachtige vacht omdat ze nooit over grond ligt te rollen.

Lees meer