NL | EN | DE
  • Momo

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Zijn eerste nesten

In het oefenbos kan de nestbouwvaardigheid van de orang-oetans goed worden geobserveerd. Zo weten we dat ook Momo inmiddels voorzichtig is begonnen met het bouwen van nesten. Vaak gebruikt hij echter nog een oud nest van Jojo. Soms slaapt hij zelfs in een plant die als parasiet op een boom groeit en enigszins de vorm heeft van een nest. Je ziet op de foto nog net Momo’s hoofd uit “zijn nest” steken.

Lees meer

Wangplaten

Momo is nog altijd een klein stout kereltje die de shirts van SOC’s bioloog erg leuk vindt om mee te spelen. Momo en Jojo zijn verhuisd naar het nieuwe verblijf in Tembak. Deze verblijven hebben een tunnel die naar het oefenbos leidt. Daardoor kunnen ze onafhankelijk van de staf het bos in en uit. Aan Momo’s ogen en opkomende wangzakken is duidelijk te zien dat hij een super zelfverzekerd ventje is. Gelukkig kan hij goed opschieten met een aantal van de senior orang-oetan verzorgers. Maar hij groeit hard in omvang en kracht, waardoor zijn ruwe manier van spelen zorgelijk kan worden.

Lees meer

Momo de Wilde

Momo’s beste maatje is Jojo – je zou bijna zeggen dat ze verkering hebben – maar eigenlijk kan Momo met iedereen goed opschieten. Omgekeerd is dat niet het geval. Hij is een beetje een pestkop en wat hardhandig, dus niet alle orang-oetans vinden het leuk om met hem alleen gelaten te worden en het lijdend voorwerp van zijn spelletjes te moeten zijn. Toen Momo nog in Sintang zat, klom hij altijd onmiddellijk op de verzorgers als zij het verblijf binnen kwamen. Hij dacht dat ze buiten gingen spelen, maar dat was niet zo. Met Momo in je armen is het echter wel makkelijk om hem te wegen. Momo is een redelijk goede klimmer. Hij klimt nu vaak erg hoog. Veel hoger dan toen hij pas in Tembak Lestari was en eigenlijk een beetje lui was. Bij het klimmen breekt hij echter vaak takken, wat er op wijst dat hij niet altijd de draagkracht van een tak goed kan inschatten. Waarschijnlijk door een misrekening is hij ook een keer uit de boom gevallen. Als Momo hoog in de bomen zit is hij vooral druk met spelen en minder gericht op foerageren – wat we natuurlijk liever zouden zien. Zijn uithoudingsvermogen is nog steeds niet optimaal. Hij blijft maximaal een uur in de bomen en komt dan naar beneden om te spelen (bij voorkeur met de verzorgers). Hij is echter erg wild, en wordt steeds wilder. Momo ziet zichzelf ook als de koning van het bos, want hij begint wangplaten te krijgen. Misschien heeft Momo gelijk, maar met zijn 6,5 jaar is hij nog wat te jong om zich zo te gedragen.

Lees meer

Koning Momo

Momo begint al een echt ventje te worden. De puberteit ligt duidelijk op de loer. We vertelden al over zijn affaire met Jojo. Nu beginnen, als je goed kijkt, ook zijn wangzakken te groeien. Alleen de dominante orang-oetans krijgen deze ‘cheek-pads’. Het groeien ervan wordt door hormonen aangestuurd. Als minder dominant mannetje is het verstandiger je wangzakken binnen te houden, want anders ziet de koning van het bos je als concurrentie. En concurrentie betekent vaak strijd. Om de vrede in het bos te bewaren, houden daarom sommige mannetjes zich gedeisd onder de heerschappij van een grote bewangzakte heerser. Momo voelt zich in Tembak duidelijk king of the forest. Mamat en Beno zijn voor hem verre van concurrenten. Toch is Momo pas een jaar of zes, terwijl de wangzakken van een orang-oetan normaalgesproken pas op zijn twintigste gaan groeien. Momo lijkt hiermee in de voetstappen te treden van het type mannetje dat met de ‘call-and-wait strategie’ zijn vrouwtjes regelt. De zogenaamde koning die zijn longcalls door het bos doet galmen. De andere mannetjes die in het zelfde gebied leven, hanteren een ‘sneak-and-rape stategie’. Hun wangzakken zullen niet groeien. Zij gaan op zoek naar vrouwtjes die rijp zijn om te paren en dwingen hen vaak daartoe. Ik groet u Koning Momo!

Lees meer

Tortelaapjes

Er zijn onlangs twee tortelaapjes gespot in het oefenbos, aldus de staf van Tembak. Dat bleken Momo en Jojo te zijn. Zouden we een match hebben? Om hun privé-leven nog iets van privé te houden, is er geen beeldmateriaal beschikbaar. Of deze romance nog een staartje krijgt….who knows?

Lees meer

Niet zo stoer

In het Sintang Orangutan Center deed Momo altijd erg stoer, maar in het oefenbos in Tembak is er van dat gedrag weinig over. Terwijl de rest langdurig in de bomen speelt, is Momo snel moe en komt al na betrekkelijk korte tijd naar beneden om uit te puffen. Toch is ook Momo erg nieuwsgierig naar zijn nieuwe omgeving. De dag na aankomst ging hij actief op verkenning uit.

Lees meer

Samen slingeren

Momo is in hetzelfde quarantaineverblijf als Jojo geplaatst, omdat Jojo er niet tegen kon om alleen te zijn. Momo is vrij driftig en soms maken ze ruzie, maar meestal spelen ze heel actief samen met de slingertouwen in hun verblijf. Net als Jojo is Momo heel geïnteresseerd in het verrijkingsmateriaal dat ze krijgen aangeboden. Het gaat dan om houten blokken en bamboestengels waar ze honing of ander eten moeten uitpeuteren.

Lees meer

Speelgoed

Momo begrijpt nog niet hoe hij een nest moet maken. Als de verzorgers hem bladertakken aanreiken, gaat hij er wel mee spelen, maar een nest wordt het niet.

Lees meer