NL | EN | DE
  • Juvi

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Ontdekkingstocht

Hoog in de bomen voelt Juvi zich helemaal thuis. Ze besteedt veel tijd aan het maken van nesten en ze gaat graag in haar eentje op ontdekkingstocht. Ze weet inmiddels goed wat ze wel kan en wat niet, en waar ze voedsel kan vinden. Haar klimvaardigheid is net zo goed als die van Jojo en samen zijn ze de beste klimmers in het oefenbos. In heb bos kan Juvi prima opschieten met Inul, maar eenmaal terug in het nachtverblijf is ze vaak een beetje op haar hoede voor haar. Inul heeft namelijk de gewoonte om Juvi’s takken te stelen zodat ze zelf een groter nest kan bouwen.

Lees meer

Kat en muis

Juvi heeft een nieuw spel ontdekt met de staf. Uitdagend komt ze aan de voorkant van het verblijf staan en probeert Eko en Vicktor naar zich toe te lokken om haar achterna te zitten. Wanneer zij speels dreigend naar het verblijf komen, rent Juvi blij weg. Doen ze alsof ze weer weggaan, dan rent Juvi vrolijk naar voren om ze weer te verleiden het spel verder te spelen.

Lees meer

Stoere chick

Juvi is een erg beweeglijk meisje: ze is altijd aan het spelen. Juvi is een erg goede klimmer en komt niet vaak naar de grond, net zoals een wilde orang-oetan. Juvi houdt er niet erg van om gedragen te worden. Dat is ook een van de redenen dat Juvi nog niet naar het oefenbos Tembak Lestari kon. Momenteel wordt er in Tembak Lestari een omheining geplaatst zodat de orang-oetans zelfstandig vanuit het nachtverblijf het bos in kunnen. Zolang die omheining nog niet af is, worden de orang-oetans door de verzorgers naar het oefenbos gedragen. Met Juvi is dat dus niet mogelijk. Juvi is een vrij dominant meisje. Toen koning Momo en Jojo nog in het opvangcentrum in Sintang zaten – zij zitten al wel in Tembak Lestari – was ze zelfs nog overheersender. Juvi was ook de eerste die vriendschap met Bablu probeerde te sluiten, terwijl Bablu op dat moment nog helemaal niets van alle orang-oetans moest hebben. Bablu was boos op iedereen en helemaal niet geïnteresseerd in een vriendschap met Juvi. Juvi is echter niet altijd zo stoer en dominant. Ze is bijvoorbeeld erg bang voor Jamilah, die ook niet de gemakkelijkste orang-oetan is. Ze is ook bang voor Mungki. Mungki kijkt haar altijd intimiderend aan als er voedsel is, maar het loopt nooit uit op agressief gedrag. Hoewel ze zich altijd erg stoer gedraagt, is Juvi eigenlijk nog maar een kind dat pas vorig jaar haar tanden heeft gewisseld. Juvi kan wel al nesten maken en wordt daar steeds beter in. Wanneer ze een keer alleen in het verblijf zit, spant ze zich nog beter in om een mooi nest te maken. Pas geleden, toen we Juvi uit haar verblijf hadden gehaald, is ze er zelfs in geslaagd om een heel goed nest bovenin een boom te maken.

Lees meer

Altijd lekker actief

Juvi vindt bijna niks leuker dan het door Matuari ijverig gemaakte nest weer helemaal uit elkaar te trekken. Dat maakt Matuari niet boos, maar wat wil je ook als je dat blije, speelse hoofdje van Juvi tegenover je ziet hangen? Toch heeft Matuari hierna niet echt zin meer om nog een keer opnieuw te beginnen. En al is Juvi eigenlijk een beetje bang voor Jamilah, als ze de kans krijgt, trekt ze ook haar nest nog wel eens aan flarden.

Lees meer

Moeilijk meisje

Juvi is nogal wild en eigenzinnig. Al een paar weken lang spuugt ze naar iedereen die te dicht bij komt en als de verzorgers komen om haar verblijf schoon te maken, weigert ze even ergens anders te zitten, terwijl Matuari die tijdelijk bij haar zit, daar volstrekt niet moeilijk over doet.

Lees meer

Spugen

Juvi zit nooit stil. Ze slingert aan de touwen, schommelt in de banden en haalde allerlei gekkigheid uit met Beno. Beno zit inmiddels in het oefenbos in Tembak, maar ze heeft nu gezelschap van Matuari, die bij Juvi waarschijnlijk beter kan herstellen van zijn operatie dan bij de stoeigrage Jamilah. Ze kunnen goed met elkaar opschieten. De laatste weken heeft Juvi de gewoonte om naar de verzorgers te spugen.

Lees meer

Lol met Beno

Sinds Beno bij Juvi in hetzelfde verblijf zit, is de eetlust van Juvi weer toegenomen. Juvi kan het goed vinden met Beno. Toen Beno net bij haar werd geïntroduceerd, deed ze een aggresieve uithaal naar Beno, maar liet zich niet van stuk brengen. Inmiddels hebben ze de grootste lol met z’n tweeën. Het instinct van Juvi is goed ontwikkeld. Als zij bladertakken krijgt aangeboden, bouwt ze daar een mooi nest van. Het zou mooi zijn als zij Beno – wiens instinct minder goed is ontwikkeld – wat vaardigheden kan bijbrengen.

Lees meer

Dutje

Juvi is nogal onstuimig. Ze speelt ook vaak de baas over Jojo en Momo, hoewel dat meestal niet uit de hand loopt. Juvi heeft de gewoonte om tussen 11:00 uur en 12:00 even een dutje te doen als ze moe is van het spelen.

Lees meer