NL | EN | DE
  • Jamilah

Jamilah

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Paraplu

Jamilah is erg dominant. Ze is ook bijzonder kieskeurig in haar omgang met de verzorgers. Toen Mungki de paraplu van dierenarts Vicktor afpakte, was het Jamilah – ondanks haar gebruikelijke koppigheid – die Vicktor te hulp schoot om de paraplu van Mungki af te pakken

Lees meer

Schoonmaakwoede

Jamilah is erg kieskeurig in haar voorkeur voor mensen. Maar als Willie er is, gedraagt ze zich ineens als een heel lief klein meisje, altijd vragend om een handmassage en even kriebelen achter haar linkeroor. Als de verzorgers Jamilah’s verblijf willen schoonmaken, is het wel zo rustig als Jamilah tijdelijk naar een ander verblijf gaat. Maar om dit voor elkaar te krijgen, mogen de verzorgers niet naar Jamilah kijken want daar houdt ze niet van. En doen ze de tussendeuren dicht, dan is Jamilah direct geïrriteerd. De enigen die haar verblijf kunnen schoonmaken terwijl ze erin zit, zijn Adang en Miun. Bij andere verzorgers pakt Jamilah alle schoonmaakspullen af.

Lees meer

Een goed nest

Jamilah is niet het meest makkelijke meisje dat we in het SOC hebben. Tussen haar en veel andere orang-oetans botert het niet zo lekker, maar met Matuari kan ze wel goed opschieten. Als er echter voedsel in het spel is, dan begint ze soms ook met Matuari te vechten. Jamilah is gewoonlijk niet zo actief, maar omdat ze graag met Matuari speelt, krijgt ze toch voldoende beweging. Blijkbaar heeft Matuari een gunstige invloed op de meiden Jamilah en Bablu. Jamilah kan al nesten bouwen. Ze raapt de bladertakken bij elkaar, schikt ze tot een nest, en slaapt erin. Anders dan de andere orang-oetans gebruikt Jamilah een band om haar nest in te maken. Ze maakt haar nest zelfs op het hooggelegen platform in haar verblijf in plaats van op de grond, zoals we het ook graag zien.

Lees meer

Eenzaam?

Jamilah zit meestal nog alleen in een kooi. Ze gaat nog niet zo lekker met de andere orang-oetans. Wel lijkt ze met Matuari soms een klik te hebben en te kunnen spelen. Al wil dat plots nog wel eens omslaan. Van mensenvrouwtjes moet Jamilah meestal ook niet veel hebben. Mensenmannetjes daarentegen willen haar hart soms nog wel eens harder doen kloppen. Subtiel verlegt ze de hand van één van de dierenartsen dan naar haar orang-oetantietje.

Lees meer

Concurrentie

Jamilah zit nog even alleen in een verblijf sinds ze aan een gezwel op haar wang werd geopereerd. Normaal gesproken zit Matuari bij haar. Jamilah en Matuari hebben veel lol met z’n tweeën. Dat komt mede omdat Matuari een mannetje is. Jamilah kan namelijk minder goed opschieten met andere vrouwelijke orang-oetans. In het wild dulden vrouwtjes elkaar ook niet altijd in hun nabijheid. Vrouwtjes zijn namelijk op twee vlakken elkaars concurrenten: voedsel en mannetjes…

Lees meer

Hechtingen

Jamilah zat altijd samen met Matuari in een verblijf, maar nu zijn ze even uit elkaar gehaald. Matuari is namelijk aan een gezwel op zijn wang geopereerd. Doordat Jamilah en Matuari bijna onophoudelijk met elkaar stoeien, gingen bij Matuari steeds de hechtingen los. Jamilah ontwikkelt zich erg goed. Van de takken en bladeren die ze ’s middags in haar verblijf krijgt, maakt ze een mooi nest op het platform boven in haar verblijf.

Lees meer

Nest

Jamilah heeft een gezonde eetlust. Ze is vooral gek op fruit. In groenten is ze minder geïnteresseerd. Het instinct van Jamilah is goed ontwikkeld. Van de bladertakken die de orang-oetans dagelijks krijgen aangereikt, bouwt ze onmiddellijk een nest op het platform dat in het verblijf hangt. Vaak wordt het nest overigens binnen de kortste keren weer ontmanteld door Matuari, met wie ze haar verblijf deelt.

Lees meer

Water

De afgelopen weken was het erg droog en warm. Jamilah ging goed met de hitte om door veel te spelen met het water dat in de verblijven is gezet. Het instinct van Jamilah is goed ontwikkeld: als ze bladeren krijgt aangereikt, bouwt ze daar onmiddellijk een nest van. Jammer genoeg wordt dat nest in de kortste keren weer ontmanteld door Matuari.

Lees meer

Jaloezie

Nu Jamilah volwassen wordt, kan ze steeds minder goed overweg met haar vrouwelijke huisgenoten. Het is waarschijnlijk jaloezie, want met de mannen kan ze juist steeds beter opschieten.

Lees meer