NL | EN | DE
  • Bembi

Opvang

(huidige locatie)
Het Sintang Orangutan Center (SOC) vangt orang-oetans op die als huisdier of handelswaar gevangen hebben gezeten. Vaak zijn de orang-oetans getraumatiseerd omdat ze al heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en omdat hun moeder voor hun ogen is gedood. Bij het SOC krijgen ze liefdevolle, professionele verzorging en wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Zo worden ze uitgedaagd om verschillende soorten voedsel te proeven en te eten, nesten te bouwen en problemen op te lossen. Daarnaast kunnen ze hun klimvaardigheden verbeteren en komen ze volop in contact met andere orang-oetans. Het doel is om ze uiteindelijk uit te zetten in hun natuurlijke omgeving: het oerwoud.

Oefenbos

Tembak Lestari is een stuk tropisch woud in de binnenlanden van West-Kalimantan. Het gebied is ingericht als oefenbos voor de orang-oetans die in het SOC voldoende zijn hersteld. Onder begeleiding van de lokale staf leren de orang-oetans stap voor stap zelfstandig te leven in hun natuurlijke omgeving. Zo leren ze in het oefenbos zelf voedsel te verzamelen, nesten te bouwen in een echt bos en beter te klimmen.

Uitzetting

Als de orang-oetans in het oefenbos hebben laten zien dat zij zelfstandig kunnen overleven in het wild en alle nodige vaardigheden voldoende bezitten, dan kunnen ze worden uitgezet in beschermde bosgebieden. Hier worden ze in het begin nog in de gaten gehouden, maar uiteindelijk zullen ze in alle vrijheid hun bestaan kunnen voortzetten. Eén van die gebieden is het Saranbos ten westen van Tembak. Omliggende dorpen werken samen om dit bos te behouden en te beschermen.

Natuurtalent

Hoewel Bembi, Cemong en Molly even oud zijn, lijkt Bembi veel intelligenter dan de andere twee. Ze weet wat “goed” voedsel is en waar ze het kan vinden. Ze is ook een goede klimmer, maar ze komt nog regelmatig uit de bomen naar beneden, vooral als de kleinere baby’s Gagas, Ribang en Terra er zijn. Bembi heeft namelijk het grootste deel van haar tijd in Sintang met hen in één verblijf gezeten. Toen Bembi nog in Sintang zat, wist ze niet altijd goed hoe ze een nest moest bouwen. Nu ze in het oefenbos zit, lijkt het haar echter heel natuurlijk af te gaan. Hoewel ze vaak nog wel een oud nest van een andere orang-oetan gebruikt, is het bemoedigend om te zien welk effect haar natuurlijke omgeving heeft op haar ontwikkeling. Op de foto zie je Bembi nog in het opvangcentrum in Sintang.

Lees meer

Gespreid bedje

Bembi doet het heel goed in de socialisatie-verblijven. Eerst zat ze een tijdje samen met Tanjung en Penai. Nu wisselt ze regelmatig met anderen. Op deze manier leert ze meer verschillende orang-oetans kennen. Bembi kan zelfs samen met Bablu in een verblijf. Ze maken geen ruzie, al spelen ze ook niet samen. Ook met Agung heeft ze het naar haar zin. Agung laat zich gemakkelijk overrulen door andere orang-oetans, maar als Bembi erbij is, ontstaat er sneller een evenwicht. Molly, ongeveer van dezelfde leeftijd, is Bembi’s beste maatje. Als jongsten van de groep (los van de baby orang-oetans), doen ze het heel goed. Toen de orang-oetans kortgeleden hun dagelijkse portie nestmateriaal kregen, deed Bembi ook een poging om van deze bladeren een nest te bouwen. Al leek ze tegelijk een beetje in de war; hoe moest dat ook alweer, zo’n nest? Dierenarts Vicktor probeerde haar te helpen door het voor te doen. Bembi keek daar vol aandacht naar. Toen hij klaar was, sprong Bembi direct in het versgemaakte bedje en ging erin liggen. Bembi heeft niet echt een volle haardos. Dit heeft niks met haar gezondheid te maken, maar komt doordat ze nooit stil zit. Omdat ze altijd over de grond rolt, breken haar lange haren af. Als ze straks in oefenbos Tembak Lestari zit, zal het met dat rollen wel gedaan zijn. Bembi houdt erg van problemen oplossen, bijvoorbeeld knopen uit touwen halen. Als Willie steeds moeilijker knopen maakt, kijkt Bembi aandachtig toe hoe hij dat precies doet. Zodra Willie het touw teruggeeft, begint ze direct zorgvuldig alle handelingen na te doen. Zo ontrafelt ze in korte tijd de meest gecompliceerde knopen en geeft het touw vervolgens terug aan Willie, vragend om een nog moeilijker knoop! Bembi gaat goed vooruit met haar klimvaardigheden. Ze klimt al een stuk hoger dan voorheen. En als ze meegaat naar het speelbos, maakt zij vaak de weg door de bomen voor de andere babies. Bembi heeft ook goede sociale vaardigheden. Ze heeft heel snel door hoe ze het beste met een andere orang-oetan kan omgaan. En ze begrijpt gemakkelijk gecompliceerde situaties. Toen baby-verzorger Jessy een keer bij Terra in het verblijf zat, ging Bembi ineens recht voor haar staan terwijl ze een waarschuwend geluid maakte en tegelijk haar ogen van Jessy naar een plek daarboven liet gaan. Toen Jessy omhoog keek, zag ze een slang!

Lees meer

Een slimme meid…

Bembi is ons slimme kleine meisje. Pas geleden is ze overgeplaatst van de babygroep naar de jeugdgroep. Toen ze nog bij de baby’s zat, hield ze ervan om haar vriendjes te pesten. Vooral Terra moest het vaak ontgelden. Bembi pakte dan haar eten af en dan begon Terra hard te krijsen. Ze zit nu bij Tanjung en Penai en daar is ze niet langer het dominante meisje dat de andere kan pesten. Samen vormen ze een mooi trio: de speelse Tanjung die voortdurend in beweging is, de rustige Penai in de tunnel bovenin het verblijf, en Bembi daar ergens tussenin. Bembi houdt erg van oplossingsgerichte uitdagingen, zoals grote knopen in touwen ontwarren. Ze probeert ijverig de puzzel op te lossen en laat trots het resultaat zien als ze daarin is geslaagd. Bembi boekt ook grote vooruitgang bij het klimmen. Ze klimt nu veel hoger dan ze ooit heeft gedaan.

Lees meer

Eerlijk zullen we niets delen

Eerlijk zullen we alles delen zit er bij Bembi nog niet zo goed in. Wanneer iedereen een stuk eten krijgt, grist Bembi het vaak weg. Zoals bij Terra, die dan luidkeels begint te gillen om het onrecht dat haar is aangedaan. Bembi is een van de oudsten van de peutergroep. Daarmee heeft ze een wat dominantere positie en is gewend altijd haar zin te krijgen. Orang-oetanverzorgster Jessy probeert haar hier en daar wat op te voeden zodat ze straks niet een verwend nestje is dat direct boos wordt als ze haar zin niet krijgt.

Lees meer

Neus voor gevaar

Bembi blijkt niet alleen een van de slimste baby’s in het SOC, maar ook een met een zeer goed instinct. Er gebeurde namelijk laatst wat opmerkelijks toen verzorger Jessy het verblijf van de baby’s binnenkwam. Gagas, Terra en Ribang hadden zich bangig aan elkaar vastgeklampt.Toen Jessy verder het verblijf in liep, begon Bembi een soort waarschuwend geluid te maken. Het leek alsof ze Jessy probeerde duidelijk te maken dat ze ergens uit de buurt moest blijven. Jessy keek omhoog en zag daar toen… een slang! Jessy begreep de boodschap en Digo en Bembi snelden gelijk naar haar toe om op haar te klimmen, zodat Jessy hen als een echte moeder kon beschermen en kon troosten van de schrik. Adang en Jessy hebben vervolgens de slang weten te verjagen. De kust was weer veilig. Iedereen kon weer bekomen van de grote schrik. Met Bembi’s instinct is dus in ieder geval niks mis en dat zij zelfs Jessy wist te waarschuwen laat ook weer zien wat een bijzonder orang-oetanmeisje dit is. Het is natuurlijk belangrijk dat orang-oetans weten dat een slang geen leuk speeltje is, maar een gevaarlijk dier waar bij je uit de buurt moet blijven. Het was daarom goed te zien dat alle baby’s bang waren en in de gaten hadden dat de slang gevaarlijk was.

Lees meer

Het begin van een nest?

Het soorteigen gedrag is bij Bembi sterk ontwikkeld. Ze klimt graag in bomen en blijft lange tijd in de kruin zitten. Ze is ook erg onderzoekend, vooral wat voedsel betreft. Daarnaast is Bembi altijd erg in de weer met takken en bladeren. Ze harkt ze allemaal netjes op een hoop; misschien in een poging om een nest te maken.

Lees meer

Zelfstandig eten

Bembi’s klimvaardigheid ontwikkelt zich goed. Ze blijft vaak lang bovenin een boom zitten en wordt steeds minder afhankelijk van de verzorgers (ze was erg gehecht aan Jessy). Ook heeft ze zich aangeleerd om zichzelf te voeden als ze in een boom zit. Bembi is erg actief en blijft vaak onvermoeid doorspelen in het verblijf, waardoor met name Terra en Iga nogal geïrriteerd raken. Ze eet het liefst bananen en sinaasappels.

Lees meer

Op zichzelf

Bembi is vriendelijk ontvangen door de andere kleintjes Terra, Iga en Ribang. Hij is inmiddels uit quarantaine en gaat iedere dag naar buiten. Bembi is een beetje op zichzelf. Terwijl de andere kleintjes vaak samen op het gras spelen, zit Bembi meestal in een boom.

Lees meer